Välkommen till Sveriges mest kompetenta butik för Hjälpmedel.

Här finner du produkter som inte bara underlättar din vardag och gör dig mer oberoende, våra produkter är fina att se på också.

Sodexo Hjälpmedelsservice webbshop är numera hjalpmedelsbutiken.se.

Sodexo Hjälpmedelsservice har under de senaste åren haft två stycken butiker på nätet. Efter den 1/9 2018 har vi bara en - www.hjalpmedelsbutiken.se.

Billigare än momsfritt!

Få 25% tillbaka från Naturvårdsverket när du köper en elscooter.

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon. Det ska hjälpa fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Våra miljövänliga Scooters räknas som elfordon och om du köper en sådan av oss är du berättigad till att få bidraget. Bidraget är på 25% av köpeskillingen och om man ansöker elektroniskt kan man få pengarna inom 30 dagar efter slutfört köp.

När du köper en scooter av oss så skickar vi med en instruktion, komplett med all information du behöver om scootern, hur du gör för att få bidraget utbetalat.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets wepplats.

 

Behandling av dina personuppgifter

Sodexo behandlar Personuppgifter rörande dig för att kunna administrera kundförhållandet som uppstår när du genomför ett köp via Sodexos webbshop. Detta inbegriper bland annat be­handling för att hantera transaktionen och för att kunna hantera och leverera din order. De Per­sonuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Kreditupplysning (vid fakturaköp); samt
  • Kreditkortsinformation och annan betalningsrelaterad information.

Dina Personuppgifter som behandlas enligt ovan, behandlas med stöd av att behand­lingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att behandlas under tre (3) år från att ditt köp genomförts.

Vill du veta mer? 
Läs hela Sodexo Healthcares privacy policy här
Läs Sodexos privacy policy här.