Scooters

Billigare än momsfritt!

Få 25% tillbaka från Naturvårdsverket när du köper en elscooter.

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon. Det ska hjälpa fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Våra miljövänliga Scooters räknas som elfordon och om du köper en sådan av oss är du berättigad till att få bidraget. Bidraget är på 25% av köpeskillingen och om man ansöker elektroniskt kan man få pengarna inom 30 dagar efter slutfört köp.

När du köper en scooter av oss så skickar vi med en instruktion, komplett med all information du behöver om scootern, hur du gör för att få bidraget utbetalat.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets wepplats.